HIT WMS Game

HIT WMS Game – ir sporta spēļu kontroles sistēma, ar kuras palīdzību ir iespējams apskatīt spēles brīžu atkārtojumus un notikumus, lai tos sīkāk analizētu.

HIT WMS GAME DARBĪBAS PRINCIPS

  • Spēļu kontrole
  • Tiesnešu darbību ziņojums
game video observation
game video control scoreboard

Citi produkti

video Nouro net monitoring

HIT VMS Neural Network

Uz mākslīgo intelektu balstīta video analīzes tehnoloģija, kas spēj atpazīt modeļus video attēlos.

Simulation of object temperature check by thermoscan or infrared thermal camera.

HIT WMS Termo

nodrošina objekta temperatūras uzraudzību un automātiski signalizē par temperatūras ierobežojumiem vai diapazoniem, kas var būt izšķiroši, lai savlaicīgi atklātu uguns, siltuma vai darbības traucējumu avotus