Intelektuāls drošības sistēmas jūsu uzņēmuma aizsardzībai

High Information Technologies SIA ir drošības sistēmu pakalpojumu sniedzējs Baltijas valstīs un Eiropas reģionā. Uzņēmums veic sistēmisku programmu produktu izstrādāšanu un integrēšanu izmantojot mākslīgā intelekta tehnoloģijas. Mēs sniedzam konsultācijas un pakalpojumus sistēmu izstrādei un integrācijai. Kā arī veicam sistēmisku atbalstu un programmatūras produktu izstrādi.

Videonovērošana apsardzes firmām

Analītiska videonovērošanas sistēma, kas var integrēt apsardzes- monitoringa pulti, kas darbojas Microsoft Windows un Linux platformās. Nodrošina operatoriem apsargājamo objektu vispārīgu notikumu vizualizāciju.

Labākā izvēle apsardzes dienesta operatīvajam darbam. Gatavs risinājums videonovērošanas monitoringa centram ar uzlabotu funkcionalitāti un ziņošanu.

Video monitoring for security companies

HIT VMS Trikdis

objektu kontroles un apsargāšanas sistēma ar Trikdis integrāciju videonovērošanas sistēmā

HIT VMS Cortex

Objektu kontroles un apsargāšanas sistēma ar Cortex integrāciju videonovērošanas sistēmā.

HIT VMS FoxSec

objektu kontroles un apsargāšanas sistēma ar Foxsec integrāciju videonovērošanas sistēmā

HIT VMS ID Contact

objektu kontroles un apsargāšanas sistēma ar citu drošības sistēmu integrāciju

HIT VMS Patrol

objektu kontroles un apsargāšanas sistēma ar videonovērošanas integrāciju un iespēju izveidot kontroles algoritmus

A comprehensive software and hardware solution in the field of video security and staff time tracking, provides a complete picture of the events that occur at the checkout, provides data when tracking people passing through a certain place in a certain period of time.

Publiskās vietas (tirdzniecības tīkli, veikali, restorāni, biroji, viesnīcas, lidostas, dzelzceļa stacijas un autoostas)

Komplekss programmatūras un aparatūras risinājums videodrošības un personāla laika uzskaites jomā, sniedz pilnīgu priekšstatu par notikumiem, kas notiek pie kases, sniedz datus, izsekojot cilvēkus, kas noteiktā laika posmā iet cauri noteiktai vietai.

HIT WMS Office

personāla darba laika uzskaite integrēta ar vodeonovērošanas sistēmu

HIT WMS Game

spēļu kontroles sistēma ar iespēju apskatīt spēļu brīžu atkārtojumus

HIT WMS Checker

darba kontrole noliktavā integrēta ar videonovērošanas sistēmu

HIT Video Goal

hokeja spēļu kontroles sistēma ar iespēju apskatīt spēļu brīžu atkārtojumus

HIT People Counter

cilvēku skaitīšanas sistēma, kuri ir izgājuši cauri noteiktai vietai noteiktā laika periodā

HIT ACC VMS

personāla darba laika uzskaite ar integrētu videonovērošanas sistēmu

Rūpnieciskie risinājumi (noliktavas, rūpnīcas/fabrikas, loģistikas centri)

Universāla sistēma, kas īpaši izstrādāta satiksmes organizēšanai caur kontrolpunktiem. Tas ir viens no labākajiem risinājumiem šajā jomā, pateicoties savai unikālajai tehnoloģijai, augstajai precizitātei un attēlu apstrādes ātrumam. Tehnoloģija ir īpaši izstrādāta, lai to varētu viegli integrēt ar citām sistēmām.

A universal system designed specifically for organizing traffic through checkpoints. It is one of the best solutions in this area due to its unique technology, high accuracy and speed of image processing. The technology is specifically designed to be easily integrated with other systems.

HIT VMS Neural Network

Uz mākslīgo intelektu balstīta video analīzes tehnoloģija, kas spēj atpazīt modeļus video attēlos.

HIT WMS Termo

nodrošina objekta temperatūras uzraudzību un automātiski signalizē par temperatūras ierobežojumiem vai diapazoniem, kas var būt izšķiroši, lai savlaicīgi atklātu uguns, siltuma vai darbības traucējumu avotus

HIT WMS Office

personāla darba laika uzskaite integrēta ar vodeonovērošanas sistēmu

HIT WMS Checker

darba kontrole noliktavā integrēta ar videonovērošanas sistēmu

HIT People Counter

cilvēku skaitīšanas sistēma, kuri ir izgājuši cauri noteiktai vietai noteiktā laika periodā

HIT ACC VMS

personāla darba laika uzskaite ar integrētu videonovērošanas sistēmu

Most often, a video surveillance system is needed for

Visbiežāk videonovērošanas sistēma ir nepieciešama:

  • pārvietošanās kontrolei noliktavās, biroju telpās, uzņēmumu atklātajās teritorijās uc;
  • tehnoloģiskā procesa fiksēšanai rūpnīcās/fabrikās, operāciju veikšanai medicīnas iestādēs, mācību stundu vadīšanai skolās un tamlīdzīgi;
  • Klientu uzvedības aprēķināšanai un analīzei veikalā, restorānā, birojā;
  • brīdināšanai par zādzību vai ārkārtas situāciju (ugunsgrēks, plūdi);
  • darbinieku, privāto auklīšu, apkalpojošā personāla darba uzraudzībai.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, ir iespējams sīkāk formulēt noteiktas vajadzības un mērķus:

  • Monitorings – objekta kustības ātruma un virziena kontrole.
  • Atklāšana – objekta klātbūtnes noteikšana izsekošanas sektorā.
  • Novērošana – iespējams izdalīt dažas objektam raksturīgas pazīmes (drēbes, lielu aksesuāru klātbūtni, svešķermeņi rokās).
  • Atpazīšana – objekts ir skaidri redzams un ir iespējams noteikt, vai tas iepriekš nav nonācis novērošanas zonā.
  • Identifikācija – objekts ir ne tikai atpazīstams, bet arī viegli identificējams pēc skaidri redzamiem sejas vaibstiem.

Mēs vienmēr esam gatavi sadarboties un, ja ir interese un idejas, lūdzu, sazinieties ar mums!