video Nouro net monitoring

HIT VMS Neural Network

Uz mākslīgo intelektu balstīta video analīzes tehnoloģija, kas spēj atpazīt modeļus video attēlos.

Simulation of object temperature check by thermoscan or infrared thermal camera.

HIT WMS Termo

nodrošina objekta temperatūras uzraudzību un automātiski signalizē par temperatūras ierobežojumiem vai diapazoniem, kas var būt izšķiroši, lai savlaicīgi atklātu uguns, siltuma vai darbības traucējumu avotus

office - work record through video

HIT WMS Office

personāla darba laika uzskaite integrēta ar vodeonovērošanas sistēmu

video game monitoring 3

HIT WMS Game

spēļu kontroles sistēma ar iespēju apskatīt spēļu brīžu atkārtojumus

goal

HIT Video Goal

hokeja spēļu kontroles sistēma ar iespēju apskatīt spēļu brīžu atkārtojumus

video peoplecounter

HIT People Counter

cilvēku skaitīšanas sistēma, kuri ir izgājuši cauri noteiktai vietai noteiktā laika periodā

hit-acc

HIT ACC VMS

personāla darba laika uzskaite ar integrētu videonovērošanas sistēmu